Tuesday, December 30, 2014

असा लोककल्याणकारी लोकराजा राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज पुन्हा होने नाही... - लोकबंधू महादेवजी जानकर

असा लोककल्याणकारी लोकराजा राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज पुन्हा होने नाही... 
- लोकबंधू महादेवजी जानकर

(फोटो साभार : गणेश जगन्नाथ खरात)

No comments:

Post a Comment