Monday, September 8, 2014

आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक जयंती उत्सव उत्साहात संपन्न...

आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांचे अपूर्ण राहिलेले स्वराज्याचे स्वप्न रा.स.प पूर्ण करेल...
-- महादेवजी जानकर

No comments:

Post a Comment