Thursday, April 24, 2014

Rashtriya Samaj Paksha, Candidates - Lok Sabha 2014

1) REGINOLD V. JOHNSON 
   TEZPUR – ASSAM

2) VINOD KUMAR BAGHEL

   ALIGARH - UTTAR PRADESH

3) PADHIYAR VIKRAMSINH CHHAGANBHAI

   ANAND - GUJARAT

4) MAHADEO JAGANNATH JANKAR

( NATIONAL PRESIDENT, RASHTRIYA  SAMAJ  PAKSH )
   BARAMATI - MAHARASHTRA

5) SHRAVAN

   BIDAR - KARNATAKA

6) MANEESHANKAR M.G.

   KARUR - TAMIL NADU

No comments:

Post a Comment