Monday, February 10, 2014

आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जगन्नाथ ऊर्फ नाना शंकरशेट जयंती निमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन !

आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 
जगन्नाथ ऊर्फ नाना शंकरशेट जयंती निमित्त त्यांस विनम्र अभिवादन !

No comments:

Post a Comment