Tuesday, January 14, 2014

जागा वाटपासाठी महायुतीची उच्चाधिकार समितित (पाच सदस्यीय) उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, महादेव जानकर, रामदास आठवले व राजू शेट्टी यांची निवड.

जागा वाटपासाठी महायुतीची उच्चाधिकार समितित (पाच सदस्यीय)
उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, महादेव जानकर, रामदास आठवले व राजू शेट्टी यांची निवड.

No comments:

Post a Comment