Wednesday, January 29, 2014

म्हसवड : प्राध्यापकांचे दरमहा वेतन व थकित वेतन मिळन्यासाठी प्राध्यापकांच्या बेमुदत उपोषणास रासप'चा जाहीर पाठिंबा.

श्रीमंत भैयासाहेब राजेमाने महाविद्यालय, म्हसवड. येथील प्राध्यापकांचे दरमहा वेतन व थकित वेतन मिळन्यासाठी 26 जानेवारी 2014 पासुन सुरू असलेल्या प्राध्यापकांच्या बेमुदत उपोषणास रासप'चा जाहीर पाठिंबा...

No comments:

Post a Comment