Thursday, September 19, 2013

Sunday, September 1, 2013

!! आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक जयंती सोहळा !!

जय राष्ट्रीय समाज बोलो... भिवडी - पुणे चलो !

!! आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक जयंती सोहळा !!

'' आमच्यावर राज्य करणारे
हे गोरे कोण हाय ? हा देश आमचा हाय,
आम्ही इथले राजे हाय ! "
-- आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक

राष्ट्रीय समाज पक्ष आणी बंजारा युथ यांचेतर्फे चाळीसगाव तहसीलदार यांस संयुक्तरीत्या निवेदन...