Tuesday, November 6, 2012

माळशिरस'मधील वाढता जनाधार.....

महाराष्ट्र माथाडी व असंघटीत श्रमिक संघटना, माळशिरस, जिल्हा - सोलापूर विभाग महिलांचा मेळावा मोठ्या उत्साहात पार पडला....

प्रमुख मार्गदर्शक पाहुणे : मा.श्री.महादेवजी जानकर साहेब. ( राष्ट्रीय अध्यक्ष , राष्ट्रीय समाज पक्ष )


No comments:

Post a Comment