Thursday, October 4, 2012

दुष्काळी येथील जनावरांच्या छावणीची महादेवजी जानकर यांनी केली पाहणी...

दुष्काळी येथील जनावरांच्या छावणीची पाहणी करताना महादेवजी जानकर ... 
सोबत विजय सिन्हा - नगरसेवक म्हसवड न.पा. व आण्णासाहेब कोळी - रा .स.पा. माण तालुका अध्यक्ष

No comments:

Post a Comment